Română:      aliniament de gropi    
Engleză:     alignment, pit    
Franceză:     alignement de fosses    

ALINIAMENT DE GROPI O singură linie sau o pereche de linii aproximativ paralele de *gropi, săpate la distanțe mai mult sau mai puțin egale, de-a lungul unei axe comune sau al unor serii de axe. În general, se consideră că gropile nu au avut stâlpi. Pământul scos din gropi ar fi putut fi utilizat la construirea unui/unor *val/valuri, caz în care monumentul poate fi considerat drept aliniament de gropi înconjurat cu val. Unele aliniamente pot fi formate din câteva linii mai scurte de gropi, urmând o axă comună. Pentru cazurile în care mai multe perechi de linii scurte de gropi, așezate între valuri paralele, se unesc, formând un aliniament mai lung, a fost propus termenul aliniament segmentat de gropi, înconjurat cu val. Un aliniament dublu de gropi este unul alcătuit doar din două linii paralele de gropi.