Română:      structură de piloni    
Engleză:     pile structure    
Franceză:     palafitte    

STRUCTURĂ DE PILONI O structură construită pe un teren mlăștinos, mocirlos sau într-un alt loc plin de apă, folosind piloni din lemn înfipți vertical în sol, fie pentru a forma o *palisadă împrejmuitoare, fie pentru a susține o *platformă construită din lemn (care, la rândul ei, poate sprijini alte structuri, ca, de exemplu, clădiri) ori, în cazul*insulei artificiale, pentru a juca rolul de stăvilar. PALAFITTE (franceză); PAALBOUW (olandeză)