Română:      sitem agrar unitar    
Engleză:     field system, aggregate    

SISTEM AGRAR UNITAR Un *sistem agrar care pare să se fi dezvoltat, mai degrabă, de o manieră organică, pe o anumită perioadă de timp, decât într-un mod neorganizat, cu *câmpuri care să se fi adăugat unul după altul, de-a lungul timpului, aparent, treptat.