Română:      platformă    
Engleză:     platform    
Franceză:     terre-plein    

PLATFORMĂ O suprafață de teren ridicată de la nivelul solului, natural sau artificial. Termenul "platformă" este utilizat de obicei, deși, nu întotdeauna, în cazurile în care terenul a fost ridicat, sau se pare că a fost ridicat, în comparație cu împrejurimile sale. Adeseori, platformele erau folosite drept fundație pe care erau construite monumente, ca, de exemplu, *tumuli, locuințe etc. Vezi, de asemenea, *terasă. TERRE-PLEIN (franceză); PLATFORM (olandeză)