Română:      palisadă    
Engleză:     palisade    
Franceză:     palissade    

PALISADĂ O barieră continuă, din lemn, construită pentru a împrejmui sau a apăra o suprafață de pământ, fie singură, fie în combinație cu o *lucrare din pământ, ca, de exemplu, un *val sau un *șanț. Uneori, unui șanț îngust, săpat pentru a susține o palisadă din lemn, i se mai poate spune și tranșeu (vezi *șanț). PALISADE (daneză); PALISSADE (franceză); PALLISADE (olandeză)