Română:      necropolă de incinerație cu incintă    
Engleză:     cemetery, enclosed cremation    
Franceză:     enclos funéraire à incinération    

NECROPOLĂ DE INCINERAȚIE CU INCINTĂ Termen folosit în Marea Britanie pentru a desemna un monument care prezintă un *val jos circular, cu sau fără o intrare prin el - construit din pământ, brazde de iarbă sau piatră și însoțit, uneori, de un *șanț - și care înconjuară o zonă centrală, în care au fost depozitate o serie de incinerați (vezi *mormânt), adesea, în *gropi. *Morminte asemănătoare pot fi întâlnite, de asemenea, în afara valului, adeseori, în vecinătatea intrării în zona împrejmuită. Valul împrejmuitor este, în general, plat. Vezi, de asemenea, *necropolă plană. ENCLOS FUNÉRAIRE A INCINÉRATION (franceză)