Română:      movilă monumentală    
Engleză:     mound, monumental    
Franceză:     tertre monumental    

MOVILĂ MONUMENTALĂ Termen care a fost creat pentru a desemna *movilele circulare de proporții exagerate, despre care se crede că n-ar fi fost construite pentru scopuri funerare. Singurul exemplu edificator este cel pentru care a fost creat termenul: movila de la Silbury Hill, din Wiltshire, în sudul Angliei. TERTRE MONUMENTAL (franceză)