Română:      terp    
Engleză:     terp    

TERP (olandeză) Termen utilizat în Olanda pentru a desemna o *movilă artificială sau o *platformă, folosite pentru așezare. Aceste terpen erau construite pentru a ridica zona *așezării față de nivelul solului din jur, ca mijloc de protecție împotriva inundației provocate de apa venită dinspre larg sau împotriva apei provenite din creșterea nivelului apei din sol, ambele datorându-se creșterii nivelului mării. În unele cazuri, ar fi putut deveni necesară creșterea ulterioară a înălțimii sau a dimensiunii movilei, poate chiar de mai multe ori. În cazul așezărilor locuite îndelung, creșterea în înălțime a movilei va fi fost accentuată de acumularea deșeurilor provenite din așezare.