Română:      movilă    
Engleză:     mound    
Franceză:     tertre    

MOVILĂ O construcție realizată din cantități variabile de pământ, brazde de iarbă, piatră sau pietriș, adunate de pe suprafața solului, din jur, sau dintr-un *șanț. HŰJ (daneză); TERTRE (franceză); KUNSTMATIGE OPHOGING (olandeză)