Română:      monument funerar din piatră    
Engleză:     boulder-burial    

MONUMENT FUNERAR DIN PIATRĂ Un tip de monument care este întâlnit, în principal, în sud-vestul Irlandei. Caracteristica sa principală este existența unei pietre mari, de obicei, de origine glaciară, care este așezată pe un suport format din pietre mult mai mici. Aceste pietre nu se află pe nici un soclu, ci, direct, pe suprafața solului. Nu există nici un *cairn sau *tumul care să le acopere. Spațiile dintre pietrele sprijinitoare sunt umplute, uneori, cu alte pietre. În orice caz, se pare că există tendința ca una dintre laturi să fie lăsată "deschisă", adică să nu fie blocată de pietre sprijinitoare sau de umplutură. Această deschidere este pusă, uneori, mai mult în evidență de prezența unei *gropi de par sau a unei lespezi care o acoperă, ori de prezența uneia sau mai multor menhire (vezi *menhir), chiar în fața acesteia. De regulă, dar nu întotdeauna, sub monument este ascunsă o *groapă umplută. În general, monumentele funerare din piatră sunt considerate *morminte, deși doar dintr-o mică parte din cele câteva situri săpate, până astăzi, au fost recuperate rămășițe umane. Cercetarea prin săpătură a dovedit că unele situri erau înconjurate de un cerc de gropi de par. Inițial, pe baza asemănării câtorva exemple de monumente funerare din piatră cu alte tipuri de monumente, cum ar fi *ringurile de piatră, se credea că acestea datează din neoliticul târziu sau epoca timpurie a bronzului. Totuși, recent, o mostră scoasă din săpătură a fost datată cu carbon radioactiv în epoca bronzului mijlociu.