Română:      menhir    
Engleză:     stone, standing    
Franceză:     menhir    

MENHIR O piatră care a fost așezată vertical, artificial, de la nivelul solului. Menhirele pot fi întâlnite izolate, în perechi sau ca părți ale unor monumente mai mari, cum este cazul aleilor de pietre (vezi *alee de pietre), a aliniamentelor megalitice (vezi *aliniament megalitic) sau a *ringurilor de piatră. Menhirele prezintă arareori vreun tip de decorație cioplită sau gravată. În afara cazului în care ele sunt părți ale unor monumente mai mari, datarea lor poate fi foarte dificilă, chiar și după efectuarea săpăturii arheologice. Totuși, sunt cunoscute exemple de menhire izolate, datând din neolitic, epoca bronzului și epoca fierului. BAUTASTEN (daneză); MENHIR (franceză); MENHIR (olandeză)