Română:      henge    
Engleză:     henge    

HENGE Termen folosit în Marea Britanie pentru a desemna o *incintă circulară sau aproape circulară, delimitată de un *val și de un *șanț (acesta fiind, frecvent, la interior, față de val) întrerupt de una sau două (ori, ceva mai rar, de mai mult de două) intrări, care datează, în general, din neoliticul târziu sau epoca timpurie a bronzului, și a cărei funcțiune inițială se pare că fost mai degrabă rituală sau ceremonială, decât domestică sau funerară. În unele cazuri, poate fi vorba, mai degrabă, despre un cerc format din *gropi situate la mică distanță, una față de alta, decât despre un șanț, ocazional, acestea fiind denumite henge-uri cu cerc din gropi. Pentru a desemna un grup de situri de tip henge, din Irlanda, cărora le lipsește orice fel de șanț, a fost folosit termenul incintă fortificată. Henge-urile pot avea o multitudine de structuri interne, inclusiv *ringuri de lemn, *ringuri de piatră sau alte tipuri de *aliniamente din pietre, în afară de complexele lineare, circulare sau rectangulare de *gropi de stâlp, sau *gropi de par, de grupuri de gropi etc., care este posibil să fi fost contemporane sau mai târzii, față de momentul construirii valului și șanțului. Termenul incintă de henge a fost atribuit, uneori, unui mic grup de monumente care se disting față de majoritatea henge-urilor, în primul rând, prin dimensiunea lor mai mare. În plus, ele pot fi, de asemenea, de o formă mai neregulată, pot avea mai mult de două intrări și pot prezenta un aranjament intern mai complex, ca, de exemplu, prin existența unor ringuri de piatră sau a unor structuri circulare din lemn. Pentru a descrie asemenea monumente, care supraviețuiesc, adesea, numai ca semne în cultură, ce prezintă asemănări cu henge-urile dar nu sunt datate, ori este la fel de probabil să aparțină unei alte categorii de monumente, a fost folosit termenul hengiform. De asemenea, acest termen a fost folosit și pentru monumentele care seamănă cu henge-urile împrejmuite de altceva decât de un val și un șanț, ca, de exemplu, de cercurile de gropi amintite mai sus.