Română:      ring din lemn    
Engleză:     timber circle    

RING DIN LEMN Un aliniament aproximativ circular sau oval de *gropi de stâlp, aflate la distanță, una de alta, indicând prezența originară a unui aliniament de stâlpi din lemn, autonomi, așezați vertical, cu spații între ei. Uneori, pot fi prezente mai mult de un singur cerc, aranjate concentric. Ringurile de lemn sunt privite, adesea, drept echivalentul, în lemn, al mai bine cunoscutelor *ringuri de piatră. Ele nu trebuie să fie confundate cu alte aliniamente circulare sau aproape circulare de gropi de stâlp sau de *gropi de par, așa cum sunt acelea descoperite, adeseori, dedesubtul sau în jurul tumulilor rotunzi (vezi *tumul) și care, în general, prezintă gropi de stâlp sau de par de dimensiuni mai mici. În mod asemănător, ele nu trebuie să fie confundate cu aliniamentele de gropi de stâlp sau de par care marchează traseul gardurilor, al *palisadelor sau al pereților *locuințelor, ori al *cercurilor de gropi.