Română:      incintă    
Engleză:     enclosure    
Franceză:     enceinte    

INCINTĂ O zonă de teren delimitată sau împrejmuită de un *șanț, un *val, un gard, o *palisadă etc., sau de o combinație a unora sau a tuturor dintre acestea. De regulă, există una sau mai multe spărturi în împrejmuire, permițând intrarea în interiorul incintei. Se disting tipuri diferite de incinte, potrivit unei multitudini de criterii, ca, exemplu, după formă (circulară, ovală, în forma literei D, pătratică, rectangulară, rectilineară, curbilineară etc), după locație (pe vârful dealului, pe panta dealului etc.), după funcționalitate (*așezare, *henge etc.). O incintă unival este aceea împrejmuită de un singur circuit de val cu șanț; o incintă bival prezintă o linie dublă de *lucrări din pământ împrejmuitoare. O incintă multival este aceea care are două sau mai multe circuite de lucrări din pământ împrejmuitoare. INDELUKKE (daneză); ENCEINTE (franceză); OMHEIND STUK LAND (olandeză)