Română:      reave    
Engleză:     reave    

REAVE Reave-ul este un zid de piatră, uneori, de o lungime considerabilă, care este construit pentru a împărți o suprafață de teren, într-o manieră similară altor *hotare de câmp și unor lucrări lineare din pământ (vezi *lucrare lineară din pământ). Cuvântul "reave" provine din dialectul vorbit în Devon (sud-vestul Angliei), fiind aplicabil oricărui zid ruinat sau neîngrijit. În arheologie, ca urmare a descoperirii, la Dartmoor, în Devon, a unor felurite sisteme de reave-uri, termenul este tot mai mult aplicat oricărui zid din piatră, care are o datare clară sau probabilă, în preistorie. Majortiatea reave-urilor sunt descoperite ca părți ale unui *sistem agrar întins, închis cu ziduri. Sistemul de reave-uri este acel sistem agrar în care câmpurile individuale sunt delimitate prin reave-uri. Un sistem de reave-uri paralele este, în esență, un sistem agrar coaxial (vezi *sistem agrar coaxial), cu grupuri de câmpuri sau câmpuri izolate, delimitate de reave-uri. Reave-urile mai lungi, care uremază axa principală de orientare, sunt denumite reave-uri axiale. Cele mai scurte, care sunt construite în unghiuri drepte, față de axă, sunt denumite reave-uri transversale. Un reave transversal, care marchează capătul unui anume sistem și care este dispus perpendicular pe reave-ul axial, este denumit reave terminal. Un reave - adesea, de o lungime considerabilă, și care arareori este drept - care separă zone mai înalte, în general, deschise, de pantele mai joase, împrejmuite, este cunoscut sub numele de reave de contur. Un reave care merge de-a lungul marginilor între două râuri importante - și care sunt mai mult sau mai puțin paralele - este cunoscut sub numele de reave la cumpăna apelor.