Română:      lucrare din pământ    
Engleză:     earthwork    
Franceză:     ouvrage de terre    

LUCRARE DIN PĂMÂNT Orice monument a cărui realizare a presupus construirea unui *val, a unei *movile, a unei *platforme sau a unei alte forme de construcție ridicată de la sol, materialul folosit fiind cel obținut fie de pe suprafața de teren înconjurătoare - prin săparea unor *gropi care au servit drept cariere de pământ -, fie prin săparea unuia sau a mai multor *șanțuri. AARD WERK (olandeză)