Română:      grup de monumente    
Engleză:     hill figure    

HILL FIGURE

Câteva ringuri de lemn includ unele elemente specifice în interirorul zonei împrejmuite, elemente aflate, adesea, în poziție centrală. Printre aceste elemente se află *gropile izolate sau grupate, ori aliniamentele de gropi de stâlp. Uneori, sub acestea, au fost descoperite incinerații (vezi *mormânt). În orice caz, adeseori, este imposibil să se determine dacă aceste elemente sunt sau nu sunt contemporane cu ringul de lemn în sine. Intrările propriu-zise nu sunt, întotdeauna, vizibile, și, ținând seama de neregularitățile întâmplătoare ale distanțelor, un interval mai mare dintre stâlpii care formează o pereche nu indică, neapărat, o intrare. Unele ringuri prezintă anumite complexități, care pot indica o intrare formalizată - ca, de exemplu, prezența perechilor de stâlpi, stâlpii mai mari, distanțele aliniate în cadrul aranjamentelor concentrice ale ringurilor de lemn sau a unei *alei din apropiere. În general, ringurile de lemn sunt considerate ca fiind aliniamente de stâlpi autonomi. În trecut, s-a sugerat că unele dintre ringuri au fost acoperite, dar aceasta este o idee tot mai puțin acceptată. S-a sugerat, de asemenea, că este posibil ca stâlpii din unele ringuri de lemn să fi fost legați prin buiandrugi din lemn. De asemenea, s-a sugerat prezența unor ecrane sau a unor panouri de gard între unii stâlpi, în măsură de a restricționa vederea sau accesul. Ringurile de lemn sunt privite, adesea, drept echivalentul, în lemn, al mai bine cunoscutelor *ringuri de piatră. Desigur, un număr de ringuri de piatră par să-și fi avut originea în monumente din lemn, înlocuirea stâlpilor din lemn cu menhire (vezi *menhir) fiind, în general, o modificare târzie a ringurilor de lemn. În orice caz, există suficiente exemple de ringuri în care lemnul nu a fost înlocuit cu piatra, pentru a considera acest tip de monument ca unul de sine stătător. Ca și în cazul majorității ringurilor de piatră, se pare că principala epocă de construcție și utilizare a acestor monumente se întinde din neoliticul târziu până în epoca timpurie a bronzului. Ringurile de lemn nu ar trebui să fie confundate cu alte aliniamente circulare sau aproape circulare de gropi de stâlp sau de *gropi de par, așa cum sunt acelea descoperite, adeseori, dedesubtul sau în jurul tumulilor rotunzi (vezi *tumul) și care, în general, prezintă gropi de stâlp sau de par de dimensiuni mai mici. În mod asemănător, ele nu trebuie să fie confundate cu aliniamentele de gropi de stâlp sau de par care marchează traseul gardurilor, al *palisadelor sau al pereților *locuințelor, ori al *cercurilor de gropi. În orice caz, fără săpătură nu poate fi, întotdeauna, posibilă distingerea între aceste tipuri variate de situri sau monumente. Ref : A Gibson (1994) Excavations at the Sarn-y-bryn-Caled Cursus Complex, Welshpool, Powys, and the timber circles of Great Britain and Ireland, în Proceedings of the Prehistoric Society, vol. 60, 143-223.