Română:      groapă funerară plană    
Engleză:     grave, flat    
Franceză:     tombe plate    

GROAPĂ FUNERARĂ PLANĂ O *groapă funerară, conținând fie un înhumat (vezi *mormânt), fie un incinerat (vezi *mormânt), care a fost săpată în sol și, apoi, astupată, dar care nu a fost acoperită de un *tumul sau de un *cairn. Uneori, poate fi întâlnită o *movilă foarte scundă. De asemenea, o groapă funerară plană poate fi înconjurată, uneori, de un mic *șanț circular, care, totodată, poate să fi avut stâlpi. FLADMARKSGRAV (daneză); VLAKGRAF (olandeză)