Română:      grânar    
Engleză:     granary    
Franceză:     grenier    

GRÂNAR O construcție despre care se presupune că a fost folosită în scopul depozitării grânelor. Ele pot fi *gropi sau clădiri cu mai multe etaje, cele din urmă fiind reprezentate în siturile arheologice, cel mai adesea, prin complexe rectangulare de câte patru, șase ori nouă *gropi de stâlp. Ar trebui să se rețină faptul că, în ambele cazuri, sunt posibile și alte interpretări sau funcțiuni, așa cum este cazul refolosirii ulterioare a acestora, pentru alte scopuri decât depozitarea grânelor. GRENIER (franceză); SPIEKER (olandeză)