Română:      depozit de gunoaie menajere    
Engleză:     midden, kitchen    
Franceză:     kűkkenműdding    

DEPOZIT DE GUNOAIE MENAJERE În esență, un morman de gunoi, uneori, de dimensiuni considerabile, constând, mai ales, din resturi alimentare și alte materiale aruncate, inclusiv, de exemplu, cioburi de vase și deșeuri de așchii de silex, plus cărbuni, pietre arse etc.. Cuvântul gunoi poate fi utilizat singur, pentru a desemna asmenea situri, mai ales acolo unde resturile nealimentare constituie partea cea mai importantă a conținutului depozitului. Gunoaiele pot fi asociate atât cu *așezările întinse pe o durată mare de timp, cât și cu exploatările sezoniere ale unor anumite resurse. Gunoaiele sunt cunoscute în majoritatea epocilor arheologice, inclusiv epoca bronzului. KŰKKENMŰDING (daneză); KEUKENFVALHOOP (olandeză)