Română:      necropolăplană    
Engleză:     cemetery, flat    
Franceză:     nécropole à tombes plates    

NECROPOLĂ PLANĂ Termen folosit pentru a desemna o zonă, împrejmuită sau neîmprejmuită, în care au fost înmormântați numeroși indivizi, fie înhumați, fie incinerați (vezi *mormânt), fără construirea ulterioară a unei *movile care să îi acopere. FLADMARKSGRAVPLADS (daneză); VLAKGRAFVELD (olandeză)