Română:      movilă arsă    
Engleză:     burnt mound    

MOVILĂ ARSĂ O *movilă construită din pietre arse, însoțită, de regulă, de un jgheab sau de o *groapă care poate să fi fost căptușită cu lemn, piatră sau lut. Movilele diferă ca formă, deși, una dintre cele mai cunoscute este cea în formă de potcoavă, înconjurând, parțial, groapa. În esență, ele reprezintă locuri în care pietrele încălzite erau folosite în scopul fierberii apei. De obicei, ele sunt interpretate drept vestigii ale locurilor în care se gătea, deși au fost făcute și sugestii diferite, mai ales, că ele ar fi putut fi locuri de îmbăiere, asemănătoare cu saunele. Uneori, pentru ele, a fost folosit termenul - acum, desuet - de movilă pentru fiert. În Irlanda, ele sunt cunoscute sub numele de fulacht fiadh (la plural, fulachta fiadh). FULACHT FIADH (irlandeză)