Română:      cenotaf    
Engleză:     cenotaph    
Franceză:     cénotaphe    

CENOTAF Termen aplicat, uneori, monumentelor - inclusiv celor din epoca bronzului - care sunt asociate, de regulă, cu un *mormânt care, atunci când este cercetat prin săpătură arheologică, se dovedește că nu a conținut rămășițe umane. KENOTAF (daneză); CÉNOTAPHE (franceză); CENOTAAF (olandeză)