Română:      carieră de piatră    
Engleză:     axe factory, stone    
Franceză:     carrière de taille    

CARIERĂ DE PIATRĂ Termen aplicat, de regulă, sursei de piatră utilizată pentru manufacturarea artefactelor care nu sunt realizate din cremene, inclusiv a topoarelor. Producția de unelte finite nu avea loc, în mod necesar, în aceste locuri, deși se poate să fi fost efectuate lucrări pregătitoare. În general, exploatarea acestor surse este asociată cu neoliticul dar, în multe situații, ea a continuat și în epoca bronzului. ATELIER DE HACHES DE PIERRES (franceză)