Română:      câmp de urne    
Engleză:     urnfield    
Franceză:     champ d'urnes    

CÂMP DE URNE Termen utilizat pentru a desemna necropole plane (vezi *necropolă plană) împrejmuite sau neîmprejmuite, incluzând, mai ales, rămășițele unor indivizi incinerați (vezi *mormânt), așezate în urne sau în containere din materiale organice, și astfel, perisabile. *Mormintele pot fi în gropi funerare (vezi *groapă funerară) sau, uneori, pot fi acoperite de *movile individuale joase (ultimul tip fiind cunoscut, în Danemarca, sub numele de tuegrave). Este cunoscută o multitudine de tipuri, care se disting între ele, mai ales, prin forma *șanțului care înconjură movila sau groapa funerară. Pentru cazurile în care există un șanț circular sau oval, cu sau fără acces, este folosit termenul *kringgreppel (olandeză). Termenul sleutekgatvormige greppel (olandeză) desemnează cazurile care prezintă un șanț în formă de "gaură a cheii", adică, un șanț circular care se extinde înspre în afară, pentru a cuprinde o "curte exterioară". Termenul lang bed (olandeză) desemnează tipurile care prezintă un șanț rectangular, fie cu colțuri rotunjite, fie cu laturile scurte curbate, adesea, semicirculare. Sunt cunoscute atât exemple cu "curte exterioară", cât și fără aceasta. Uneori, există *gropi de stâlp care indică prezența inițială a unui aliniament de stâlpi, în interiorul incintei împrejmuite de șanț. Câmpurile de urne sunt tipice pentru epoca târzie a bronzului și pentru epoca timpurie a fierului, în multe părți ale Europei. Ele nu se întâlnesc în Marea Britanie, deși termenul "câmp de urne" este folosit, uneori, pentru a desemna mai micile necropole de incinerație, împrejmuite sau neîmprejmuite care sunt cunoscute acolo, pentru epoca târzie a bronzului. Vezi, de asemenea, *necropolă împrejmuită de incinerație. URNEGRAVPLADS (daneză); CHAMP D'URNES (franceză); URNENVELD (olandeză)