Română:      câmp    
Engleză:     field    
Franceză:     champ    

CĂMP O parcelă sau un grup de parcele de teren folosit, în primul rând, pentru scopuri agricole. În general, exemplele de câmpuri preistorice sunt de formă rectangulară sau subrectangulară. De regulă, ele sunt recognoscibile, mai degrabă, ca grupuri sau ca *sisteme agrare, decât ca terenuri individuale, izolate. Vezi, de asmenea, *hotar de câmp. AGER (daneză); CHAMP (franceză); PERCEEL (olandeză)