Română:      cameră funerară    
Engleză:     burial chamber    
Franceză:     chambre funéraire    

CAMERĂ FUNERARĂ O structură din lemn sau din piatră folosită pentru înmormântarea rămășițelor umane. Camerele funerare sunt acoperite, adeseori, de, ori sunt incluse într-un *tumul. Vezi, de asemenea, *cavou. GRAVKAMMER (daneză); CHAMBRE FUNÉRAIRE (franceză); GRAFKAMER (olandeză)