Română:      bermă    
Engleză:     berm    
Franceză:     berme    

BERMĂ O zonă, naturală sau artificială, de teren plat, care separă un *val, o *movilă sau o construcție artificială similară, de un *șanț însoțitor sau una față de alta. BERME(daneză); BERME (franceză); BERM (olandeză)