Română:      artă rupestră    
Engleză:     rock art    
Franceză:     art rupestre    

ARTĂ RUPESTRĂ Arta preistorică rupestră se manifestă printr-o multitudine de motive, datând din neolitic, epoca bronzului și epoca fierului, create, în general, prin utilizarea unor tehnici cum sunt ciocănirea și gravarea și, în unele cazuri, pictarea. Arta rupestră poate fi descoperită în contexte variate: pe bolovani sau pe pietre ieșite natural la suprafață; pe menhire (vezi *menhir), inclusiv acelea care formează părți ale unor monumente mai mari, cum sunt *ringurile de piatră; sau pe pietre din *ciste sau pietre folosite pentru acopeirea urnelor care conțin incinerări (vezi *mormânt). În Marea Britanie, cele mai simple și mai comune sunt semnele de pahar, care sunt depresiuni, în general, emisferice, de dimensiuni diferite. Semnele inelare de pahar constau din semne de pahar înconjurate de o dispunere concentrică a uneia sau a mai multor caneluri circulare sau aproape circulare. Motivele mai complexe includ spirale, dreptunghiuri, romburi și alte caneluri lineare sau curbilinii, aranjate în combinații variate, asociate, uneori, cu semnele de pahar sau semnele inelare. Alături de numeroasele desene geometrice sunt cunoscute și câteva imagini mai naturaliste, ca, de exemplu, topoare și pumnale, plus amprente palmare și plantare. Nu se cunosc imagini pictate. În Scandinavia, conținutul artei rupestre este mult mai variat. și include imagini pictate, ca și imagini gravate sau cioplite.Din nou, semnele de pahar sunt printre cele mai comune motive, alături de discuri, dar desenele geometrice sunt completate de o mulțime de imortalizări mai naturaliste ale oamenilor - atât neînarmați, cât și înarmați cu diferite arme, inclusiv topoare și săbii -, animalelor - cum sunt cerbul, vitele și caii -, ambarcațiunilor, scenelor de arat, instrumentelor muzicale (adică, lurer-ul ‚daneză) etc. HELLERISTNING (daneză); ART RUPESTRE (franceză); ROTSTEKENING (olandeză) semn de pahar‚ cup mark (engleză): skćltegn (daneză)