Română:      tumul inelar    
Engleză:     barrow, ring    

TUMUL INELAR Termen folosit în Irlanda pentru a desemna un monument constând dintr-o *movilă foarte joasă, înconjurată de un *șanț, însoțit de un *val exterior. Uneori, nu există nici un fel de movilă. Deși sunt considerate, primar, *morminte, nu toate monumentele cercetate prin săpătură au avut vestigii osteologice umane.