Română:      storhoj    
Engleză:     storhoj    

STORHOJ (daneză) Un *tumul de tip nordic (uneori i se mai spune și "tumul nordic"), descoperit, în câteva variante locale, în Danemarca, vestul Suediei, sudul Norvegiei și nordul Germaniei. În general, ei conțin câte un înhumat (vezi *mormânt) într-un *coșciug din lemn sau într-o *cistă - plasate pe suprafața solului. Apoi, acestea sunt acoperite de un mic *cairn și, ulterior, peste acesta, este construită o *movilă mai mare, din pământ și brazde de iarbă, de regulă, înaltă de 2-8 metri și cu un diametru de 12-40 metri. Storröse (suedeză) este un termen mai exact, pentru cazul în care movila este construită, inițial, mai mult din pietre decât din pământ (fiind, adică, mai mult un cairn decât un tumul) acestea fiind descoperite cel mai frecvent în Suedia. Pe de altă parte, tumulul poate avea unul sau mai multe ringuri dispuse concentric, formate din menhire (vezi *menhir) scunde, așezate la distanțe mici între ele. Unele sau toate aceste ringuri din piatră (randsten‚ daneză) pot fi ascunse sub movila unui tumul. Exemplele din epoca târzie a bronzului pot avea, ca mormânt primar (vezi *mormânt primar), mai degrabă un incinerat (vezi *mormânt) decât un înhumat.