.

Glosar multilingv de termeni arheologici
Monumente din epoca bronzului

Proiect al Consiliului Europei

ID Română Engleză Franceză
6 acces causeway chaussée
17 adăpost cove  
7 alee avenue  
8 alee de pietre avenue, stone  
9 aliniament de gropi alignment, pit alignement de fosses
11 aliniament de pietre stone setting  
10 aliniament megalitic alignment,stone alignement mégalithique
13 amenajare pentru extragerea sării saltern saline
15 așezare settlement habitat
14 artă rupestră rock art art rupestre
18 bermă berm berme
99 cairn cairn cairn
2 cairn cu bordură cairn, kerb  
3 cairn cu cistă multiplă cairn, multiple cist  
100 cairn de defrișare cairn, clearance cairn d'épierrement
1 cairn în formă de cerc cairn circle  
97 cairn în formă de ring cairn, ring  
19 cameră funerară burial chamber chambre funéraire
20 câmp field champ
21 câmp de urne urnfield champ d'urnes
22 carieră de piatră axe factory, stone carrière de taille
23 casă mortuară mortuary house maison mortuaire
16 castello castello castello (corse)
24 cenotaf cenotaph cénotaphe
51 cerc de gropi pit, circle  
28 cercul colibei hut circle  
27 cistă cist ciste
112 coardă cord rig  
29 coșciug coffin cercueil
31 depozit de gunoaie menajere midden, kitchen kűkkenműdding
32 depozit de resturi de scoici midden, shell amas coquillier
48 dig transversal peste creste cross ridge dyke  
33 drum amenajat trackway chemin
36 grânar granary grenier
37 groapă pit fosse
35 groapă de par stake hole trou de piquet
39 groapă funerară grave tombe
40 groapă funerară de tip stup grave, beehive  
41 groapă funerară plană grave, flat tombe plate
38 groapă pentru stâlp post-hole trou de poteau
42 groapă pentru gătit pit, cooking four polynésien
43 grup de monumente hill figure  
53 henge henge  
44 hotar de câmp field boundary limite de champ
45 hotar natural de câmp lynchet  
50 incintă enclosure enceinte
55 insulă artificială crannog  
113 kringreppel kringreppel  
64 locuință house maison
46 lucrare din pământ earthwork ouvrage de terre
49 lucrare lineară din pământ earthwork, linear ouvrage de terre lineaire
65 menhir stone, standing menhir
66 monument funerar din piatră boulder-burial  
67 mormânt burial sépulture
56 mormânt colectivă burial, collective sépulture collective
58 mormânt în poziție chircită burial, crouched sépulture en position repliée
57 mormânt în poziție ghemuită burial, contracted sépulture en position contractée
54 mormânt în poziție îndoită burial, flexed sépulture en position fléchie
59 mormânt în poziție întinsă burial, extended sépulture en position allongée
68 mormânt individual burial, single sépulture individuelle
60 mormânt multiplu burial, multiple sépulture multiple
69 mormânt pe teren mocirlos burial, bog homme des tourbières
61 mormânt primar burial, primary sépulture primaire
62 mormânt secundar burial, satellite sépulture satellite
70 mormânt secundar tangențial burial, tangential  
63 mormânt ulterior burial, secondary sépulture secondaire
71 movilă mound tertre
25 movilă arsă burnt mound  
73 movilă monumentală mound, monumental tertre monumental
74 necropolă de incinerație cu incintă cemetery, enclosed cremation enclos funéraire à incinération
75 necropolă tumulară barrow cemetery nécropole tumulaire
26 necropolăplană cemetery, flat nécropole à tombes plates
90 șanț ditch fossé
91 șanț inelar ring ditch  
34 oppidum hillfort camp fortifié de hauteur
95 paalkransheuvel paalkransheuvel cercles multiples de poteaux rapprochés
76 palisadă palisade palissade
77 parcele de teren allotment, land parcellaire
78 platformă platform terre-plein
4 platformă de cairn cairn, platform  
79 promontoriu barat fort, promontory éperon barré
47 reave reave  
80 ring de piatră stone circle cercle mégalithique
81 ring de piatră cu pietre stone circle, recumbent  
52 ring din lemn timber circle  
83 ring din piatră cu patru postere stone circle, four poster  
82 ring fortificat din piatră stone circle, embanked  
108 ringwalheuvel ringwalheuvel  
84 sistem agrar field system système agraire
85 sistem agrar coaxial field system, coaxial système agraire orienté
86 sistem agrar de tip celtic field system, celtic champs celtiques
87 sitem agrar unitar field system, aggregate  
12 skibssætning skibssaetning  
88 statuie-menhir statue-menhir  
101 storhoj storhoj  
89 structură de piloni pile structure palafitte
92 terasă terrace terrasse
72 terp terp  
30 tezaur (depozit) hoard dépôt
5 tor cairn, tor  
93 tumul barrow tumulus
98 tumul cu morfologie complexă barrow, fancy  
102 tumul funerar barrow, cemetery tertre funéraire
94 tumul în formă de bazin barrow, pond  
104 tumul în formă de castron barrow, bowl  
105 tumul în formă de clopot barrow, bell  
106 tumul în formă de clopot discoidal barrow, bell-disc  
107 tumul în formă de disc barrow, disc  
96 tumul în formă de farfurioară barrow, saucer  
103 tumul inelar barrow, ring  
109 urme de arătură ard-marks traces d'araire
111 val bank talus
110 val circular bank, ring talus circulaire