cIMeC Homepage
Metodologice
Versiunea engleză
The International Council of Museums

FIȘA TEHNICĂ CIDOC NR. 2


Această pagină este versiunea web în limba română a Fișei tehnice nr. 2 realizată de Grupul de Lucru și Servicii CIDOC, Comitetul Internațional pentru Documentare al Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM - CIDOC) "Labelling and marking museum objects".

Etichetarea și marcarea obiectelor muzeale

"Responsabilitatea profesională impune existența unei documentații complete și adecvate cu privire la toate obiectele acceptate temporar sau permanent de către muzeu pentru a putea determina proveniența, natura și starea obiectelor, cât și modul cel mai oportun de a le îngriji". (Codul de etică profesională ICOM, 1990, p. 31, nr. 6.2).

Fișele tehnice CIDOC sunt făcute pentru a răspândi, sub o formă simplă, informații asupra aspectelor documentării muzeale. Această fișă tehnică tratează metodele folosite la etichetarea și marcarea obiectelor cu numărul lor de inventar sau de catalog. Nu s-a căzut de acord întotdeauna asupra metodelor de aplicare a numărului pe obiect nu sunt suficient lămurite. Oricum, există câteva reguli general acceptate de către toți muzeografii. Deoarece această fișă tehnică nu poate da decât informații sumare, ea se încheie cu enumerarea altor lucrări legate de subiect.

Reguli generale

Să nu îndepărtați numerele vechi, deoarece acestea pot oferi informații despre istoria obiectului. Dacă acest lucru nu se poate evita, vechiul (vechile) număr (numere) trebuie înregistrate în documente.

Poziționarea etichetelor

Să nu numerotați obiectele voluminoase, grele sau fragile, pe bază.

Metode

Pentru a marca obiectul, trebuie folosite metode specifice, în funcție de aspectele fizice ale obiectului:

Să nu:

Sugestii pentru lecturi suplimentare

CIDOC Fact Sheet 1, Registration step by step: when an object enters the museum,
(Fișa tehnică CIDOC nr. 1, Un obiect intră în muzeu: etape succesive de catalogare), 1993, tratează înregistrarea obiectelor în colecții.

D. H. Dudley, I. B. Wilkinson, Museum Registration Methods (Metode de înregistrare în muzeu), Washington D.C., 1979 (a 3-a ed.)

MDA Outreach Fact Sheets (Fișele tehnice MDA ) (nr. 16-31). Cambridge: MDA (aduse regulat la zi).

-------------------------------------------------------------------------------
Producție: CIDOC Services Working Group (1994)
Text: Anne Claudel, Jeanne Hogenboom (cu mulțumiri lui Terry S. Segal)

Fișa tehnică tipărită se poate obține gratuit de la ICOM, Maison de l'UNESCO, 1, rue Miollis, 75732 Paris cedex 15, Franța, tel.:+33 1 47340500, fax: + 33 1 43067862.

Traducere în limba română: Doina Cornaciu
Pregătire pentru web: Călin Gligorea
Versiune web în limba română: CIMEC, București, ian. 1997.