cIMeC Homepage
Metodologice

Declarația de principii privind documentaţia muzeală


Autor: Grupul de lucru pentru standardele de documentare al CIDOC/ICOM

Traducerea în limba română a versiunii 2.0, 26 martie 2005.

Versiunea 6.0, august 2007, poate fi consultată online în engleză și în franceză.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


CIDOC îşi exprimă opinia că acele colecţii care nu au o documentaţie corespunzătoare nu pot fi considerate colecţii "muzeale" adevărate. Există două motive principale pentru aceasta:

• nu pot fi păstrate şi întreţinute în mod corespunzător;
• valoarea lor pentru cercetare şi interpretare se reduce drastic.

În opinia CIDOC, prin documentaţie corespunzătoare se înţeleg următoarele:

1. Documentaţia să fie în formă scrisă, pe suport convenţional sau electronic, cu aplicarea procedurilor în vigoare privind protejarea documentaţiei împotriva pierderii sau a degradării, păstrarea acesteia şi asigurarea posibilităţii de a se avea acces la ea pe timp nelimitat. Informaţiile computerizate trebuie să fie păstrate în aşa fel încât acestea să poată fi accesate uşor şi repede şi reutilizate în alte scopuri.


2. Să existe o legătură clară şi fără echivoc între fiecare obiect în parte şi documentaţia acestuia. Această legătură se realizează prin marcarea sau aplicarea pe obiect a unei etichete care conţine un identificator unic şi prin includerea acestui număr în documentaţia aferentă obiectului.

3. Documentaţia să conţină informaţii suficiente pentru identificarea fiecărui obiect în caz de pierdere sau furt.

4. Să fie simplu să se găsească fizic fiecare obiect pe baza documentaţiei aferente. Acest lucru trebuie să se poată face şi atunci când li se schimbă obiectelor locul obişnuit.


5. Documentaţia trebuie să conţină datele pe baza cărora se poate stabili felul în care au intrat obiectele în colecţii.

6. Să se întreprindă măsuri pentru validarea şi înregistrarea informaţiilor de ordin secundar privind contextul în care a fost produs, folosit, colecţionat fiecare obiect.

7. Documentaţia să cuprindă originea şi/sau autoritatea emitentă a fiecărei afirmaţii privind contextul şi istoria obiectului.

8. Documentaţia să cuprindă toate cercetările făcute în cadrul instituţiei respective şi în diverse materiale publicate (ca, de pildă, fişele dintr-un catalog de expoziţie) despre fiecare obiect sau, dacă acestea nu există, referinţele la aceste informaţii. Atunci când e posibil, materialele publicate trebuie să menţioneze identificatorii unici ai obiectelor.

9. Documentaţia să cuprindă informaţii despre fiecare activitate semnificativă legată de managementul colecţiilor (cum ar fi conservarea) şi rezultatele cercetării şi interpretării privind obiectele.

10. Când obiectele sunt scoase dintr-o colecţie, se păstrează documentaţia completă cu privire la acestea. Se adaugă la această documentaţie actele pe baza cărora au fost scoase obiectele din colecţie şi modalitatea în care au fost îndepărtate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versiune română este publicată de CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, 2006.

Versiunea cea mai recentă, 6.0, august 2007, poate fi consultată în engleză și în franceză.