cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
139 Kb Imagine: foaia 2 verso, caiet 6, inv.85
Triod (slavonă), 1578

        Triod slavonesc / Din porunca domnului Io Alexandru Voevod și a fiului seu Io Mihnea Voevod, eu păcătosul diacon Coresi am scris aceste cărți cu 5 ucenici, dela facerea lumei în anul 7086. – ([Brașov ?] : [Coresi], 1578). – [291]f. ; in folio (27 cm.) ; 28R.(23 x 14 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 21
Triod (slavonă), 1578 [titlu uniform]
Alexandru al II-lea Mircea, voievod. patron.
Coresi, diaconul. tip.
Mihnea Turcitul, voievod. patron.

cuvinte cheie: cultul ortodox; slujbe înainte de Paști

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 22 iulie 1999... Victor Toader