cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
139 Kb

Imagine: foaia 2 verso, caiet 6, inv.85

Triod (slavonă), 1578

        Triod slavonesc / Din porunca domnului Io Alexandru Voevod și a fiului seu Io Mihnea Voevod, eu păcătosul diacon Coresi am scris aceste cărți cu 5 ucenici, dela facerea lumei în anul 7086. – ([Brașov ?] : [Coresi], 1578). – [291]f. ; in folio (27 cm.) ; 28R.(23 x 14 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 21
Triod (slavonă), 1578 [titlu uniform]
Alexandru al II-lea Mircea, voievod. patron.
Coresi, diaconul. tip.
Mihnea Turcitul, voievod. patron.

cuvinte cheie: cultul ortodox; slujbe înainte de Paști


Datele de exemplar:

. – [242]f.
* Conservare: exemplar restaurat: majoritatea filelor sunt restaurate, fila 7 caietul 11 este ruptă
* legătură nouă în pânză cu cotor din piele
Biblioteca Academiei Române, inv. 85
Proveniență: donația lui Enea Traian, 1925
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 23 iulie 1999... Victor Toader