cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Zbornic (slavonă). 1568

        Sbornic slavonesc. partea II / Eu păcătosul diacon Coresi am scris acéstă carte, împreună cu 5 ucenici. – ([S.L.] : [diaconul Coresi], 1568). – [222]f., 31R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 15
* Ioan Bianu, în Bibliografia românească veche, afirmă că deși acest Sbornic a fost tipărit în două volume, nu se cunoaște decât volumul doi (Minei pe lunile februarie - august) 222 foi, tipărit în 1568.
* Virgil Cândea, în Mărturii românești peste hotare precizează că unicul exemplar cunoscut din Sbornic vol. I sau Minei de praznice lunile septembrie - februarie, tipărit de Coresi înainte de 1567-1569 se află în Bulgaria. Citează însă apoi și un Minei aflat la Mănăstirea Hilandar (Muntele Athos), Grecia, care se pare că este un alt exemplar sau eventual o altă ediție a acestui Minei.
Minei (slavonă), ante1567-1569 [titlu uniform]
Sbornic slavonesc partea a II-a [titlu în Bibliografia românească veche]
Minei de praznice [titlu catalogator]
Coresi, diaconul. tip.

cuvinte cheie: scrieri religioase; viețile sfinților

DEȚINĂTORI ROMÂNI: DEȚINĂTORI STRĂINI:
Muzeul bisericescSfântul Nicolae“,
Șcheii Brașovului | inv. 82 |
Okrăzen Naroden Muzey (Bulgaria, Sofia)
Monê Hilandariou (Grecia, Athos [Muntele])

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 01 august 2001 Victor Toader