cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Ioan Eugenicos, diacon

        Logos antiretikos tu blasfemu kai feudous horu, tou en Florentia syntethentos kata ten Latinus synodon / Ioan Eugenicos. – (Iași : Ioan Eugenicos, 1694)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 98
Discurs contra hotărârii sinodului din Florența (greacă medie). 1694 [titlu uniform]
Discurs contra hotărârii sinodului din Florența [titlu în Bibliografia românească veche]
Discurs contradictoriu hotărârii nelegiuite și mincinoase, compuse în Florența la Sinodul cel ținut de Latini. [titlu tradus]

cuvinte cheie: biserici creștine; religie


 

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 15 mai 2000 Victor Toader