cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Pagina de titlu a exemplarului detinut de Patriarhia Româna - 142 Kb Pagina de titlu a exemplarului deținut de Patriarhia Română, inv.97
Apostol (română), 1683

       Apostolul cu Dumnezău Svântul : care întru aceasta chip tocmită depre orânduiala grecescului Apostol. – Acum întâiu sau Tipărit. – (București : În scaunul Mitropoliei Bucureșcilor, 1683). – [5], 199 f. : ilustrații ; 2° (26 cm.), 32 r. (21,5 x 12,5 cm.)

* Pe verso paginii de titlu este reprodusă Stema Țării Românești din Evanghelia de la 1682.
* Prefața este semnată de Șerban Cantacuzino. B. P. Hașdeu a considerat că Nicolae Milescu este prefațatorul, argumentând că ideile filosofice i-ar aparține spătarului și nu domnitorului (Dan Râpă-Buicliu. Addit., p.189).
* Tipărit cu roșu și negru, cu frontispicii și inițiale ornate (antropomorf, zoomorf și fitomorf) și cu trei gravuri de dimensiunea unei pagini (v. il. „Sf. Luca“, de la p.205, semnată „Ieromonah Damaschin Gerbest“ și datată 1683 (Acest gravor va deveni episcop de Buzău). Dan Râpă susține că aici se introduce, pentru prima și ultima oară, culoarea roșie ca a doua culoare în frontispiciu.
* Ilustrații tipografice: f. titlu: titlul cărții este încadrat de o gravură semnată D G (litere chirilice); f. titlu verso: stema Țării Românești; deasupra stemei: „Versuri 8 asupra Stemelor Luminatului și Înălțatului Domn Io Serban C. V. Voevod“; f. [3] verso: gravură Sf. Luca, semnată, în colțul din dreapta, jos „Ieromonah Damaschin Gherbest“ iar sub semnătura „1683“; f. 29 verso: Gravură pe toată pagina reprezentându-i pe Sf. Petru si Pavel
* Citat în: Bianu, Ion; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol.. – București, 1903-1944. - vol. I, 76
* Citat în: Râpă-Buicliu, Dan -- Bibliografia românească veche : Additamenta: 1536-1830. – Galați : Editura Alma, 2000, p. 189
* Citat în: Poenaru, Daniela -- Contribuții la bibliografia românească veche. – Tîrgoviște, 1973, p. 170
* Pagina de titlu
Apostol (română), 1683 [titlu uniform]
Coresi, diaconul. tip.
Cantacuzino, Șerban, domn al Țării Românești. editor comercial ; patronaj
Theodosie, mitropolit al Țării Românești. patronaj
Damaschin, episcop al Râmnicului. tipograf ; gravor în lemn
Mitropolia Bucureștilor. Tipografia. Tip.
DEȚINĂTORI ROMÂNI:
Exemplar deținut de Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai“, Oradea

 


Ultima modificare: 10 aprilie 2006 Victor Toader