cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
170 Kb Fotocopie a filei 6, a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București
Biblie.N.T. Evanghelie (română), 1641

        Evanghelia cu învățătură / [tipărit de] Ghenadie. – (Bălgrad : Ghenadie, 1641). – 330f. ; in folio

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 40
Biblie.N.T. Evanghelie (română), 1641 [titlu uniform]
Evanghelie cu învățătură [titlu în Bibliografia românească veche]
Ghenadie . tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 08 mai 2000 Victor Toader