cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Biblie.N.T. Evanghelie (greca medie și română), 1693

        Theion kai hieron Evanghelion Helenovlahikon [...] = Sfântă și dumnezeiască Evanghelie Eleneaskă și Rumâneaskă [...]. – (București : Sfânta Mitropolie a Ungrovlahiei , 1693). – [5]f, 372p.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 95
Biblie.N.T. Evanghelie (greca medie și română), 1693 [titlu uniform]
Evanghelie greco-română [titlu în Bibliografia românească veche]
Theodosie , mitropolit . ed.st.
Brâncoveanu, Constantin , domn al Țării Românești . patron.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament

     

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 11 noiembrie 1999 Victor Toader