cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
Psaltire (greacă medie), 1700

        Psalterion tou Prophetou kai Basileos David / Antim Ivireanul . – (Snagov : Antim Ieromonah din Ivir, 1700). – [2], 79 f. ; in folio (33 x 22 cm), 34 R. ([23 x 13 cm])

* Numerotare greșită a foilor
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 122
Psaltire (greacă medie), 1700 [titlu uniform]
Psaltire grecească [titlu în Bibliografia românească veche]
Psaltirea Prorocului și Împăratului David [titlu tradus]
Antim, Ivireanu. tip.
Brâncoveanu, Ioan Constantin , domnitor al Țării Românești . patron. , ed. com.
Teodosie , mitropolit al Ungrovlahiei .

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 11 octombrie 1999 Victor Toader