cIMeC Homepage
Carte Veche
Index cronologic
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
46 Kb Imagine: foaia de titlu, inv.384
Biblie.V.T.N.T. (română), 1688

        Biblia : adecă Dumnezeiasca scriptură : ...care sau tălmăcit dupre limba elinească spre înțăleagerea limbii rumânești / cu porunca Prea bunului creștin, și luminatului domn IOAN ȘERBAN, CATACOZINO BASARAB VOEVOD ; și cu îndemânarea dumnealui COSTADIN BRÂNCOVEANUL marele logofăt [...] . – Tipăritusau întâiu. – (București : În scaunul mitropoliei , 1688). – [5], 932 p., [1] f. : ilustrații ; in folio (42 x 28 cm.), 59 R. (30 x 18 cm.)

* Cuprinde două prefețe: o prefață aparține domnitorului Șerban Cantacuzino iar cealaltă lui Dosithei, patriarhul Ierusalimului și este dedicată lui Șerban Cantacuzino
* Caietele a câte 4 foi au ca signatură alfabetul chirilic repetat de trei ori
* Textul este tipărit pe două coloane iar prefețele pe una singură
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 86
Biblie.V.T.N.T. (română), 1688 [titlu uniform]
Biblia [titlu în Bibliografia românească veche]
Dosithei , patriarhul Ierusalimului . pref.
Brâncoveanu, Constantin , mare logofăt, apoi domnitor al Țării Românești . ed.com. ; ed.șt.
Cantacuzino, Ioan Șerban , domnitor al Țării Românești . patron. ; pref.

cuvinte cheie: Vechiul Testament; Noul Testament; Sfânta Scriptură

DEȚINĂTORI ROMÂNI: DEȚINĂTORI STRĂINI:

Exemplar deținut de Biblioteca Academiei (inv. 384), București
Exemplar deținut de Biblioteca Academiei Române, filiala Iași
Exemplar deținut de Mănăstirea Râșca (inv. 4181), județul Suceava
Exemplar deținut de Mănăstirea Putna (inv. 496/475), județul Suceava
Exemplar deținut de Mănăstirea Putna (inv. 821), județul Suceava
Östrerreichische Nationalbibliothek (Austria, Viena)

 


coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 08 noiembrie 1999... Victor Toader