cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
46 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.384

Biblie.V.T.N.T. (română), 1688

        Biblia : adecă Dumnezeiasca scriptură : ...care sau tălmăcit dupre limba elinească spre înțăleagerea limbii rumânești / cu porunca Prea bunului creștin, și luminatului domn IOAN ȘERBAN, CATACOZINO BASARAB VOEVOD ; și cu îndemânarea dumnealui COSTADIN BRÂNCOVEANUL marele logofăt [...] . – Tipăritusau întâiu. – (București : În scaunul mitropoliei , 1688). – [5], 932 p., [1] f. : ilustrații ; in folio (42 x 28 cm.), 59 R. (30 x 18 cm.)

* Cuprinde două prefețe: o prefață aparține domnitorului Șerban Cantacuzino iar cealaltă lui Dosithei, patriarhul Ierusalimului și este dedicată lui Șerban Cantacuzino
* Caietele a câte 4 foi au ca signatură alfabetul chirilic repetat de trei ori
* Textul este tipărit pe două coloane iar prefețele pe una singură
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 86
Biblie.V.T.N.T. (română), 1688 [titlu uniform]
Biblia [titlu în Bibliografia românească veche]
Dosithei , patriarhul Ierusalimului . pref.
Brâncoveanu, Constantin , mare logofăt, apoi domnitor al Țării Românești . ed.com. ; ed.șt.
Cantacuzino, Ioan Șerban , domnitor al Țării Românești . patron. ; pref.

cuvinte cheie: Vechiul Testament; Noul Testament; Sfânta Scriptură


Datele de exemplar:

. – [742] f.
* Citat în: Braunstein, Iancu -- Catalogul cărților vechi românești 1643-1830. – Iași : Biblioteca Academiei Române. Filiala Iași, 1981. 14
* Conservare: exemplar incomplet
* Legătură de epocă, din piele pe carton
* Ex libris: Ex libri Theodoro Juliano [f. de tit.]
* Însemnări: „... 1793. Fraților, viața omului iaste înțălepciunea ce iaste frica lui Dumnezeu, precum zice dumnezeiasca și sfănta această scriptură,... Dăci dară fieștecare, care voiește să nu fie cuprins de viața cea întunecoasă și vecinică a iadului cu multă dară socoteală trebuie să viețuiască. Fieștecare, ce va să moștinească viața de veci cea luminoasă, cetească la această sfăntă scriptură întăi cel ce vei să vezi, din care și cum ne-am zidit noi ; cetește sfănta scriptură dinceput, adecă la facere. A doua, de voiești să vezi câte minuni și puteri au făcut Dumnezeu cu israelitenii, adecă cu neamul jidovesc, cetește la eșire. Și mai în scurtu, care voiește a să înțelepți și a fi cu frica lui Dumnezău, trebuie să te socotești foarte bine și să cetești sfănta scriptură cu înțălegere și cu multă luare aminte și să vezi câte și mai câte puteri au făcut atotputernicul Dumnezău, puteri și minuni și pe cei bunicredincioși, cum I-au înălțat și I-au preaînălțat. Așadară trebuiește, cănd cetim sfintele scripturi, să ne folosăm urmând celor binefăcători, iară de voiești să vezi, cum și în ce fel s-au pedepsit făcătorii de rău și călcători de porunci și închinători la idoli și preacurvari și curvari, scornovaliști, stricători de ficiorie, sodomleni, malamei [?] voitori de trup strein, ucigași, zavisnici și alți aseminea acestora, cari nu pot spune, pentrucă frica m-a cuprins socotind dupe. De voiești să vezi lumea aceasta cum o laudă eclisiastul zicăndu-i : Deșertăciunea deșertăciunilor toate câte sunt sub soare, toate sunt deșertăciune șI voie de duh. Smeritul, 1793 : Gherontie eromonaho“ , alfabet: chirilic [forsatz]
* Însemnări: „Degitili vor putrezi, iară cine va ceti va pomeni aceaste. Theofan monah...“ , alfabet: chirilic [cop. ant.]
Gherontie [monah] [deținător istoric]
Theofan [monah] [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, (Filiala Iași), inv. n.a.
Proveniență: necunoscută
bibliografi:
Braunstein, Iancu (elaborare 1981)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 30 septembrie 1999... Victor Toader