cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
46 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.384

Biblie.V.T.N.T. (română), 1688

        Biblia : adecă Dumnezeiasca scriptură : ...care sau tălmăcit dupre limba elinească spre înțăleagerea limbii rumânești / cu porunca Prea bunului creștin, și luminatului domn IOAN ȘERBAN, CATACOZINO BASARAB VOEVOD ; și cu îndemânarea dumnealui COSTADIN BRÂNCOVEANUL marele logofăt [...] . – Tipăritusau întâiu. – (București : În scaunul mitropoliei , 1688). – [5], 932 p., [1] f. : ilustrații ; in folio (42 x 28 cm.), 59 R. (30 x 18 cm.)

* Cuprinde două prefețe: o prefață aparține domnitorului Șerban Cantacuzino iar cealaltă lui Dosithei, patriarhul Ierusalimului și este dedicată lui Șerban Cantacuzino
* Caietele a câte 4 foi au ca signatură alfabetul chirilic repetat de trei ori
* Textul este tipărit pe două coloane iar prefețele pe una singură
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 86
Biblie.V.T.N.T. (română), 1688 [titlu uniform]
Biblia [titlu în Bibliografia românească veche]
Dosithei , patriarhul Ierusalimului . pref.
Brâncoveanu, Constantin , mare logofăt, apoi domnitor al Țării Românești . ed.com. ; ed.șt.
Cantacuzino, Ioan Șerban , domnitor al Țării Românești . patron. ; pref.

cuvinte cheie: Vechiul Testament; Noul Testament; Sfânta Scriptură


Datele de exemplar:

. – [5], 932 p., [1] f. : ilustrații
* Conservare: cotor deteriorat
* Legătură în piele, cu ornamente aurite. Medalion religios ([sec. XIX])
* Ex libris: Biblioteca Mitropolitului Moldovei și Sucevei Iosif Naniescu. Dăruită în 1894 Academiei Române [p. 932 jos]
* Ex libris: Iosif Naniescu din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop Mitropolit și Ecsarh plaiurilor 1875
* Ornamente manuale: frontispiciu xilogravat (Stema lui Șerban Cantacuzino), negru [f. de tit.v]
* Ornamente manuale: chenare, frontispicii, viniete xilogravate (motive fitomorfe), negru [f. de tit.v, f. [2], [3], [3]v...]
* Însemnări: „anul 1813, noembrie...“ despre: despre epidemia de ciumă din Brașov [f. lim. post. I]
* Însemnări: [f. lim. post. II]
Naniescu, Iosif, mitropolitul Moldovei și Sucevei [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 86, inv. 384
Proveniență: donat de Mitropolitul Iosif Naniescu în 1894
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1988-1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 30 septembrie 1999... Victor Toader