cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
117 Kb
Imagine: foaia de titlu, inv.308
Dosoftei, mitropolit al Moldovei
Viețile sfinților
(română), 1682-1686

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [2], 248 f. (vol. I) ; 82 f. (vol. II)

* Cele 248 de foi sunt greșit numerotate
* Volumul al II-lea prezintă viața sfinților din lunile ianuarie-februarie
* Volumul I cuprinde viețile sfinților din lunile septembrie-decembrie
* Citat în: Braunstein, Iancu -- Catalogul cărților vechi românești 1643-1830. – Iași : Biblioteca Academiei Române. Filiala Iași, 1981. 10
* Legătura este din piele pe lemn, cu o încuietoare
* Însemnări: „Acest Prilogariu este a cucoanii Ilincăi Bălușoaii“ , alfabet: chirilic [f. 18]
* Însemnări: „Noi Grigorii Ghica Voevod domn… 1777, noem. 18“ , alfabet: chirilic [f. [2]]
* Însemnări: „Această cinstită, blagoslovită și dumnezeiască carte, ce să tălcuiește a fi istornicească de cazanii a sfinților drepți părinți, cari după nevoirea ce va faci fieștecari va lua înțălegere, în ce chip înțălegi a fi fieștecare... 1777“ , alfabet: chirilic [f. 105v]
* Însemnări: „Cu frățască dragoste și cu fericită sănătate mă închin de această dată, mai multă n-am, cătră Dz., fărdecât te poftescu pentru acel cal, adecă voi să mărg la fratele meu că va să însoare și calul meu nu este învățatu“ , alfabet: chirilic [f. 5v]
* Însemnări: „Toate neamurile plesniți cu măinile. Străgați lui Dumnezeu cu glas de buciume“ , alfabet: chirilic [cop. post.]
Biblioteca Academiei Române. Filiala Iași, inv. n.a.
Proveniență: donație
bibliografi:
Iancu Braunstein (elaborare 1980)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 8 februarie 2000 Victor Toader