cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
108 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.287

Dosoftei, mitropolit al Moldovei

        D[umne]dzăiasca liturghie acum întăi tipărită rumăneaște, cu multă osîrdie [...] lui Dosoftei [...]. – (Iași : în S[fă]nta Mitropolie , 1679). – [16], 34, 49 f. ; in quarto (18 x 15 cm.), 17 R. (16 x 12 cm.)

* Numerotare greșită a foilor
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 69
Liturghie (română), 1679 [titlu uniform]
Dumnezăiască Liturghie [Titlu în Bibliografia românească veche]
Dosoftei, mitropolit al Moldovei. trad. ; tip.

cuvinte cheie: cult ortodox; cărți bisericeștii


Datele de exemplar:

. – [16], 34 (I), 49 (II) f. : ilustrații
* Exemplar în două părți cu paginația în continuare
* Foaia 5 (I) este în dublu exemplar
* Foile [2], [4], [5], 27, 44-45, 48, 47, 46, 49 (II) sunt copiate de mână
* Foile [3], și 33 (II) sunt completate de mână
* Conservare: exemplar cu lipsuri față de exemplarul descris în BRV ; exemplar pătat de umezeală ; file restaurate cu text incomplet ; lipsește foaia 33 (II) ; restaurate complet: foaia de titlu și foaia 44 (II)
* Legătură nouă, în pânză pe carton
* Ex libris: Bibliotheca Sceelsis (Dimitrie C. Scheianu-Sturdza) [f. de tit.v]
* Ornamente manuale: xilogravură (stema Moldovei), negru [f. de tit.v]
* Ornamente manuale: frontispicii și viniete xilogravate (motive fitomorfe, scene religioase), negru [ff.: [15], 1(p.I), 1(p.II), 25(II), 26(II),...]
Scheianu-Sturdza, Dimitrie C. [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 69, inv. 288
Proveniență: donație
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1998)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 22 septembrie 1999... Victor Toader