cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
108 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.287

Dosoftei, mitropolit al Moldovei

        D[umne]dzăiasca liturghie acum întăi tipărită rumăneaște, cu multă osîrdie [...] lui Dosoftei [...]. – (Iași : în S[fă]nta Mitropolie , 1679). – [16], 34, 49 f. ; in quarto (18 x 15 cm.), 17 R. (16 x 12 cm.)

* Numerotare greșită a foilor
* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 69
Liturghie (română), 1679 [titlu uniform]
Dumnezăiască Liturghie [Titlu în Bibliografia românească veche]
Dosoftei, mitropolit al Moldovei. trad. ; tip.

cuvinte cheie: cult ortodox; cărți bisericeștii


Datele de exemplar:

. – [16], 34, 49 f. : ilustrații
* Conservare: cotorul cărții desprins ; fila [4] restaurată ; file pătate ; lipsesc închizătorile
* Legătură veche, în piele pe lemn, cu chenare și crucifix aurit
* Ex libris: Din cărțile lui Alexandru Romanu căpătată în dariu de la Pr. Gh. D. protop. R. ge. Ioanna Deacu. S. Săbisiu (?), J-O. Octobie 1874 [f. [5] jos]
* Ornamente manuale: xilogravură (stema Moldovei), negru [f. de tit.v]
* Ornamente manuale: chenar xilogravat (scene din viața lui Iisus Hristos, Sfinții Vasile cel Mare și Ioan Gură de aur), negru [f. de tit.]
* Însemnări: „Acéstă carte intitulată "Dumnedieásca liturghie", suptusemnatulu am datu-o în schimbu academiei române, pentru esemplariulu defectuosu d'in biblioteca acedemiei r... în ses. gener. a acad. R. d'in an. 1895. Bucuresci, Martiu Ales. Romanu membru acad. r.“ [f. [5]v]
Romanu, Alexandru [deținător istoric]
Biblioteca Academiei Române, CRV 69, inv. 287
Proveniență: donație
bibliografi:
Rodica Popescu (elaborare 1998)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 22 septembrie 1999... Victor Toader