cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
77.3 Kb

Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.266

Dosoftei, mitropolit al Moldovei
Biblie.V.T. Psalmi
(română), 1673

NOTE DE EXEMPLAR:

. – [6], 265 f.

* Conservare: pielea de pe coperți roasă, o încuietoare ruptă, file îmbrunite, cu lipituri stângace
* Legătură din piele maro pe lemn cu ornamente din linii și flori, 2 încuietori din piele și metal
* Ex libris: Biblioteca Așezământului Cultural „Nicolae Bălcescu“ [coperta 1 verso]
* Ex libris Alexandri Demetrii Sturdza [coperta 1 verso]
* Însemnări: „[...] manuscrisul original cu subscrierea și cu note de mâna autorului a fost dăruit în 1877 de părintele meu D. Sturdza Academiei Române“ (1877) , alfabet latin [coperta 1 verso]
* Însemnări: „Să să știe pentru această psaltire că oam cumpărat eu ermanah Antonie Ardeleanul din Ținutul Bălgradului“ , alfabet chirilic [p. 5]
* Legat împreună cu: Dosoftei. Acatist, (Uniev, 1673)
Sturdza, Alexandru Dimitrie [menționat pe: coperta 1 verso] [deținător istoric]
Academia Română (București). (1877) [menționat pe: coperta 1 verso] [deținător istoric]
Așezământul CulturalNicolae Bălcescu“. Biblioteca (București). (între 1948-1950) [menționat pe: coperta 1 verso] [deținător istoric]
Biblioteca Națională (București), CR XVI /17/II/2/17, inv. 293211
Proveniență: succesiune
bibliografi:
Maria Toader (elaborare 25.01.1990)
Cristina Gologan (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 11 februarie 2000 Victor Toader