cIMeC Homepage
Carte Veche
Index
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti
210 Kb

Imagine: foaia de titlu, inv.250

Îndreptarea legii (română), 1652

NOTE DE EXEMPLAR:

– F. 105-223

* Citat în: Mitric, Olimpia -- Cartea românească veche în județul Suceava (1643-1830) . – 4 vol. – Suceava, 1992-1995, 1. 14
* Conservare: lipsesc foile [1]-[4] și pagina 796
* Legătură artistică în lemn și piele. Două încuietori din piele și metal
* Însemnări: „Această sfântă carte ce să chiamă Pravilă, am luat pe un cărin ar de la Calistru Guțescul ș-am vândut preutului Lupului, protopopului, dreptu optu lei. 1742, ghen[arie] 24, Necodim, ermonah ot Barnar“ , alfabet: chirilic [p. 528]
* Însemnări: „Această sfântă carte, ce să chiamă Îndreptarea legii, este a sfintei mănăstiri Putni și poftindu Sfinția sa Iroftei B., episcopul de Huș, i s-au dat cu voia a tot săborul ca să-i fie spre... ce să întâmpliază nărodului de obști până când îș va afla Sfinția sa altul să-ș cumpere și atunce să aibă a trimeti aceasta iarăș la sfânta mănăstire... și pentru adevărata încredințare am iscălit noi... episcop. Radauți, leat 1749, m[e]s[ea]ța [luna] iunie 3“, alfabet: chirilic [p. 429-457]
* Însemnări: „Această sfântă Pravilă este a nevredniciei noastre smeritul Athanasie, episcopul de Roman, pre care o am luat de la doao obraze precum arată în foaia 528, iară mai pre urmă, măcar că au fost cu vicleșug acelor obraze acea faptă, noi cui și cât s-au cuvinit am făcut plata și de la noi o dăm dar sfintei mănăstiri Putnii. Cini ar strica a noastră pomană, vom pofti giudecată cu el la strașnicul giudeț ; v leto 7232[=1724], av[gust] 12, Athanasie, episcop de Roman“ , alfabet: chirilic [p. 682]
* Însemnări: „Să știe această sfântă și dumnezeiască Pravilă că este a satului a Colților“ , alfabet: chirilic [p. 564-566]
* Însemnări: „Ierei Nicolae ot Râmnec, leat 7225[=1717]“ , alfabet: chirilic [p. 446]
* Însemnări: „Pentru povestea acestii pravile, titulușul ce mai sus pomenit s-au aflat cu... nici s-au vândut, nici s-au cumpărat. Văzând și noi vicleșug ca acela și dovedit cu bună dovadă, am socotit că nici unui obraz de acealea nu-I trebui toate, ce am luat-o în sama noastră ; care dovadă înaintea acestora ce s-au iscălit mai gios : let 7237[=1729], iuli 7, Iereu Ilie Constantin, Ierei Vasili, sin..., Ierei Pavăl, Ierei Oprea“ , alfabet: chirilic [p. 529-535]
Athanasie , episcop de Roman [deținător istoric]
Lupul , preot protopop [deținător istoric]
Necodim , ieromonah la Barnar (1742) [deținător istoric]
Guțescu, Calistru [deținător istoric]
Iroftei, B. , episcop de Huși [deținător istoric]
Mănăstirea Putna (jud. Suceava), inv. 819
Proveniență: donație
bibliografi:
Olimpia Mitric (elaborare 1992)
Ștefania Haraga (reactualizare 1999)

coordonare științifică Mariana Iova
Ultima modificare: 1 februarie 2000 Victor Toader